O projekte

Aktuálne informácie o projekte ENER SUPPLY / Current informations about project ENER SUPPLY

20.6.2012 Video o projekte ENER SUPPLY
Na záver riešenia projektu bolo zhotovené víťazom video-súťaže Bojanom Trobokom aj video o projekte ENER SUPPLY, v ktorom je stručne predstavený projekt ako i jeho výstupy. Video je v anglickom jazyku a je k dispozícii spolu s ostatnými výstupmi aj na stránke www.ener-supply.eu.

_____

27. 3. 2012 Výstupy projektu / Project outputs
Projekt ENER SUPPLY sa pomaly blíži ku svojmu koncu a postupne sa zverejňujú jeho finálne výstupy. Dokumenty v slovenskej verzii je možné nájsť na tejto stránke v časti výstupy a kompletné materiály za celý projekt sa postupne zverejňujú na stránke www.ener-supply.eu

_____

9.2.2012 – Výsledky súťaže / Video competition results

Organizačný tím ďakuje všetkým účastníkom súťaže za ich participáciu na tejto aktivite. Víťazom súťaže je Bojan Trobok a jeho tím zo Srbska (odkaz na víťazné video). Všetkým účastníkom bude čoskoro zaslaný dekrét o účasti v súťaži.

_____

5.1.2012 – Video súťaž predĺžená / Video competition deadline extension

Termín na zaslanie videí do medzinárodnej ENER-SUPPLY video súťaže sa predĺžil. Uzávierka súťaže je 25. januára 2012.

_____

31.10.2011 – Video súťaž / Video competition

Iniciátor a členovia riešiteľského kolektívu projektu ENER-SUPPLY  Vás pozývajú zapojiť sa do medzinárodnej ENER-SUPPLY video súťaže, ktorá ma za cieľ vyzdvihnúť význam energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v súčasnosti. Úlohou je pripraviť krátke video v trvaní 1,5 – 3,5 min., ktoré musí byť originálnym kvalitným výstupov vlastnej tvorby. Hlavnou cenou pre autora najlepšieho videa je okrem certifikátu aj platený kontrakt. Uzávierka súťaže je 30. decembra 2011.

Dokumenty súvisiace so súťažou:

Ďalšie informácie o video súťaži.

_____

25.10.2011 – Energy day – Deň otvorených dverí / Energy day

Podujatie Energy Day bude prebiehať v dňoch 7. – 10. novembra 2011 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach a na Pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Počas tohto podujatia dňa otvorených dverí bude pripravený workshop, vyžiadané prednášky a beseda v rámci riešenia medzinárodného projektu ENER-SUPPLY. Srdečne pozývame všetkých záujemcov zúčastniť sa tohto zaujímavého podujatia.

Program ENERGY DAY 2011

_____

15.07.2011 – Festival vedy – Noc výskumníkov na Slovensku 2011 / Festival of science – Night of scientists in Slovakia 2011 (National event)

Dňa 23. septembra 2011 sa uskutoční v Nákupnom centre Optima v Košiciach projekt FESTIVAL VEDY – Noc výskumníkov na Slovensku. Do tohto projektu sa  zapojí aj Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, ktorá bude okrem iného prezentovať základné údaje o projekte ENER SUPPLY a priebežné výsledky tohto projektu.

_____

01.05.2011 – Stretnutie v Sofii / Meeting in Sofia

V dňoch 10. – 11. mája 2011 sa uskutoční 4. Stretnutie Riadiaceho Výboru projektu ENER SUPPLY v Sofii. Budú prerokovávané aktivity za posledných 6 mesiacov. Niektoré z hlavných tém budú: vytvorenie máp potenciálu OZE vybraných území v každej krajine, zavedenie systému riadenia energie (EMS), organizácia budúcich udalostí a komunikácie so zainteresovanými stranami.

_____

24.01.2010 – Školenie / Course

Začiatkom a koncom februára prídu na Slovensko partneri projektu ENER SUPPLY z Talianska a Grécka. Počas svojho pobytu zabezpečia školenia z oblasti ENERGETIKA, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach. Týmto zároveň pozývame širokú verejnosť, ako aj lokálne autority, aby sa zúčastnili týchto zaujímavých seminárov.

Termín: 03.02. – 04.02.2011
Téma školenia: Energetická rovnováha
Školiteľ: Daniele Forni, Univerzita v Ancone (Universita´Politecnica delle Marche), FIRE (Italian Federation for Rational use of Energy), Taliansko

Termín: 28.02.2011 a 01.03.2011
Téma školenia: Energetický audit
Školiteľ: Fotini Karamani, CRES (The Centre for Renewable Energy Sources and Saving), Grécko

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Janu Naščákovú, PhD., koordinátorku projektu na Slovensku, e-mailom: jana.nascakova@euke.sk

_____

19.01.2011 Školenie / Course

Dňa 21. januára 2011 príde na Slovensko hlavný partner projektu Marco Caponigro . V rámci jeho návštevy sa stretne s riešiteľmi projektu, ako aj so zástupcami lokálnych autorít. V dopoludňajších hodinách bude prednášať v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach na tému: “WP 4: Experimentation EMS 1st section: Analysis of supply”.

Termín: 21.01.2011
Téma školenia: Energy management – analýza ponuky energií
Školiteľ: Marco Caponigro, Taliansko

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Janu Naščákovú, PhD., koordinátorku projektu na Slovensku, e-mailom: jana.nascakova@euke.sk

_____

10.01.2011 – V. Seminár /5th Seminar

Pozývame Vás na V. seminár v rámci projektu ENER SUPPLY (ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES  – SUPPORTING POLICIES IN LOCAL LEVEL FOR ENERGY). Účastníci sa dozvedia viac o alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využívania, ako aj o postupe vypočítania energetickej efektívnosti a návratnosti investícií.

Seminár je primárne určený pre lokálne autority (starostovia miest a obcí, konatelia družstiev, poslanci, zástupcovia energetických spoločností) a pre investorov.

Pre bližšie informácie kontaktujte Ing. Janu Naščákovú, PhD. na e-mailovej adrese jana.nascakova@euke.sk

_____

25.11.2010 – Národné podujatie /National event

Dňa 2. decembra 2010 sa uskutoční ENERGY DAY v rámci akcie “Týždeň vedy a techniky – Energetika” v Michalovciach v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty. V rámci tohto podujatia budú mať priestor prednášať odborníci z oblasti Energetiky špecializovaní na obnoviteľné zdroje energie a ich využívanie v praxi. Pozývame širokú verejnosť, ako aj zástupcov miest a obcí na toto podujatie, kde sa môžu bližšie oboznámiť s danou problematikou.

_____

22.11.2010 – Národné podujatie /National event

V dňoch 31. novembra – 4. decembra 2010 sa v rámci celonárodného projektu “Týždeň vedy a techniky 2010″ so zameraním na Energetiku uskutočnia prednášky odborníkov na tému Obnoviteľné zdroje energie v Košiciach a v Michalovciach v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach.

_____

15. november 2010 – IV. seminár /4th Seminar

Pozývame Vás na IV. seminár v rámci projektu ENER SUPPLY (ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES  – SUPPORTING POLICIES IN LOCAL LEVEL FOR ENERGY). Účastníci sa dozvedia viac o alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využívania, ako aj o postupe vypočítania energetickej efektívnosti a návratnosti investícií.

Seminár je primárne určený pre lokálne autority (starostovia miest a obcí, konatelia družstiev, poslanci, zástupcovia energetických spoločností) a pre investorov.

Pre bližšie informácie kontaktujte Ing. Janu Naščákovú, PhD. na e-mailovej adrese jana.nascakova@euke.sk

_____

Jointly for our common future