Prínosy

Kto bude mať prínosy z projektu?

Cieľovými skupinami projektu sú:

1.Miestne zainteresované strany, ktoré by mohli podporiť alebo brániť OZE / EE rozvoju, t.j.:

a. miestni politickí rozhodovatelia
b. stavebné firmy a odborníci (architekti, inžinieri, geológovia)
c. distribútori energie
d. ekologické združenia, združenia spotrebiteľov, združenia poľnohospodárov, združenia podnikov
e. vzdelávacie inštitúcie
f. široká verejnosť

2. Vnútroštátne orgány, ktoré majú byť informované o výsledkoch projektu, a ak je to možné, prispôsobiť podľa toho národné právo , sú to:

a. Ministerstvo životného prostredia
b. Hospodárstva a výstavby
c. Ministerstvo financií
d. Energetické agentúry zodpovedajúce za Národný akčný plán pre EE a za plány využívania OZE.

3. Potenciálni investori, ktorými sú:

a. štát
b. banky a akciové fondy
c. mestá a obce
d. poľnohospodárske podniky
e. energetické podniky a ich združenia
f. spoločnosti distribútorov energie, poskytovatelia služieb v rámci energetickej efektívnosti (napr. ESCO)

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo hospodárstva a výstavby

Ministerstvo financií

Energetické agentúry zodpovedajúce za Národný akčný plán pre EE a za plány využívania OZE

Jointly for our common future